You are here

Oktatási ajánlat

A Téglás Gábor Elméleti Líceum jól felkészült, dinamikus, fiatal tanári karral várja a tanulni vágyókat. Az elmúlt években folyamatosan arra törekedtünk, hogy minden magyar gyermek számára biztosítsuk a lehetőséget, hogy anyanyalvén tanulhasson óvodától a középiskoláig. Mivel az elméleti oktatásban nem mindenki találhatja meg a saját lehetőségeit igyekeztünk kiépíteni a szakoktatási rendszerünket is, amely a Hunyad megyei magyar fiatalok szakmai oktatását célozza meg. A helyi igényeknek megfelelően kialakított oktatási palettánk rendkívül változatos, a folyamatosan csökkenő gyereklétszám szüntelenül új meoldások keresésére ösztönöz. 2013-ban Erdélyben először indítottunk olyan elméleti osztályt, amely két profillal rendelkezik, ráadásul az egyik profil reál irányultságú, matematika-informatika, míg a másik profil humán irányultságú, filológia, ahogyan mi rövidítve emlegetjük: MIFI. A következő tanévben is hasonlóan merész lépést tervezünk, miután a nálunk líceumi oktatást igénylők profilválasztását alaposan átgondoltuk matematika - informatika/természettudományok osztályt indtunk.

Szeretettel várunk iskolánkba minden magyar tannyelven tanulni vágyót! A 2014-2015-ös tanévben iskolánkban 33 osztályban és csoportban, 42 tanerő irányításával, mintegy 575 diák tanul, abban a modern és minden igényt kielégítő négyszintes épületben, melyet folyamatosan korszerűsítünk.

7 óvodai csoport
10 elemi osztály
7 gimnáziumi osztály
8 líceumi osztály
2 szakiskolai osztály

A 2015-2016-os tanévben idegenforgalmi szaklíceumi osztály indítását tervezzük. Szeretnénk 2 óvodai csoportot , 2 előkésztő osztályt, 2 ötödik osztályt indítani.

Balogh-Botár Károly-Csaba