You are here

Legi

LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*)

LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 (*actualizată*) educaţiei naţionale (actualizată la data de 30 septembrie 2015*)

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizată*)(**republicată**)

Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 (*actualizată*)(**republicată**) privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

ORDIN nr. 5.574 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă (actualizat la data de 8 septembrie 2015*)

ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011

ORDIN nr. 5.573 din 7 octombrie 2011privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005

HOTĂRÂRE nr. 1.251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat.

HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014

HOTĂRÂRE nr. 904 din 15 octombrie 2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Ordinul nr. 5287/2015 din 23 septembrie 2015

Ordinul nr. 5287/2015 privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012

Hotărârea Nr.1062 din 30.10.2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional.

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind examenul naţional de definitivare

ORDIN Nr. 4802 din 20 octombrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016

Anexala O.M.E.C.S. nr.5081 / 31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2015-2016. CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2015-2016.

Pages