Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Limba romana

Catedra de limba şi literatura română

Grupul Şcolar "Teglas Gabor" Deva este un mediu democratic şi creativ de dezvoltare pentru toţi elevii şi pentru slujitorii ei, factor de informare şi educaţie permanentă pentru membrii comunităţii, loc în care însuşirea şi exersarea limbii române sunt printre obiectivele prioritare.

Educaţia înseamnă un complex de factori care conduc la dezvolatrea personalităţii individului implicat în acest proces, înseamnă un permanent dialog între generaţii, cooperare şi nu în ultimul rând posibilitatea de cunoaştere şi autocunoaştere.

Scopul studierii limbii române în şcoală este acela de a forma un tânăr cu o cultură comunicaţională şi literară de bază, capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare.

Membrii catedrei se implică în activităti metodice şi de perfecţionare, dar şi în activităti extracurriculare.

În fiecare an în tradiţia şcolilor se regăseşte sărbătorirea în data de 15 ianuarie a marelui poet Mihai Eminescu. Celebrarea geniului poetic eminescian se face cu emoţia cuvenită unui astfel de eveniment la care participă elevi şi profesori deopotrivă. În cadrul catedrei de limba şi literatura română pregătirile se fac cu ceva timp înaintea acestei date prin selectarea unor elevi talentaţi, dornici de a da măsura pregătirii şi a calităţilor artistice care ii definesc.. Astfel ei participă la evenimentele comemorative care au loc la statuia poetului din parcul oraşului, la simpozioanele organizate de Inspectoratul Judeţean Hunedoara, cât şi la serbările organizate în cadrul Grupului Şcolar ”Teglas Gabor”.

Sunt serbări care pun în evidenţă prin calităţile artistice ale elevilor, prin îmbinarea armonioasă a poeziei cu muzica, prin interpretare, puterea poetului de a incita permanent spiritele audienţei, de a atinge cele mai sensiblile profunzimi ale sufletului.

Ziua Şcolii sărbătorită în fiecare an in ultima săptămână a lunii mai este un alt prilej de sărbătoare pentru elevii şi profesorii Grupului Şcolar ”Teglas Gabor”.

Şi in anul şcolar 2007-2008, în cadrul catedrei de limba şi literatura română s-a organizat un concurs care a captat chiar prin titlul (”Să fim distractivi, să fim creativi”)  său atenţia elevilor din clasele V-VIII. A fost ocazie deosebită care a reunit elevi din clasele A şi B şi care dincolo de aspectul educativ al activităţii sub formă de concurs-joc a dat prilejul elevilor din clasele paralele de a se cunoaşte mai bine, de a se apropia, de a lega prietenii. Elevii s-au simţit bine, spirtul de competiţie s-a manifestat în limitele fair-play-ului, iar creaţiile au fost răsplătite pe măsura talentului.