You are here

BEÍRATKOZÁS AZ ELEMI OKTATÁSBAN 2022-2023

An scolar 2022-2023

  1. Descrierea unității de învățământ:

Liceul Teoretic "Téglás Gábor" Deva 

Adresa: Deva, Str. Anemonelor 57A, 330055, jud. Hunedoara

Telefon: 0254 228.080
Fax: 0254 228.080

E-mail: teglasgabor@yahoo.com

  1. Circumscripţia şcolară:

Unitatea de învățământ

Localitatea

Adresa unității de învățământ

Site-ul unității de învățământ

Numărul de clase pregătitoare pentru anul școlar 2017-2018

Limba de predare

Străzi/adrese arondate

Liceul Teoretic "Téglás Gábor" Deva 

Deva

Deva, Str. Anemonelor 57A, 330055, jud. Hunedoara,

Cristur, Str. Bucovina, 78

www.devatgi.ro

1 - Deva

0,25 - Cristur

maghiară

Jud.Hunedoara

  1. Metododologie incriere invatamant primar 2022-2023