You are here

Legi

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale - 2016

ORDIN privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2015-2016.

CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

Anexa la ordinul MECS nr.5080/31.08.2015privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat național – 2016 Calendarul examenului de bacalaureat – 2016. CALENDARUL examenului de bacalaureat național – 2016

ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

ORDIN privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2016

Ordinul MECS nr. 4621/2015

Ordinul MECS nr. 4621/2015 - modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar, aprobata prin Ordinul MEN nr. 4619/2014

Ordinul nr. 5.439 din 7 octombrie 2015

Ordinul nr. 5.439 din 7 octombrie 2015 pentru modificarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.561/2011

Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011

Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011

Ordinul nr. 5530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

ORDIN nr. 5.576 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat (actualizat până la data de 16 martie 2012*)

Ordinul nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*)

Ordinul nr. 5.561 din 7 octombrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar (actualizat până la data de 8 mai 2014*)

Pages