Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

You are here

Magyar nyelv

Anyanyelvünk védelmében

Bemutatkozik a Téglás Gábor Iskolaközpont magyar nyelv és irodalom katedrája

„Vedd el a nemzet nyelvét,
s a nemzet megszűnt az lenni, ami volt:
nyom nélkül elenyészik, beleolvad,
belehal az őt környező népek tengerébe."
(Tolnai Vilmos: Halhatatlan magyar nyelv)

 

            Szórványban anyanyelvet oktatni nemzetmentő küldetés. A Téglás Gábor Iskolaközpont magyar nyelv és irodalom szakos tanárai az anyanyelv művelését, ápolását kiemelten fontosnak tartják, ugyanis ebben a régióban a magyar nyelv oktatása, művelése nem csupán nyelvi ismeretek átadását jelenti, hanem az anyanyelvi kultúra, műveltség, irodalom és képzőművészet, a népszokások és népi hagyományok életben tartását, ezek révén pedig a nemzeti önazonosság tudatos megőrzését. 

            Szórványközösségekben nem mindig egyértelmű az anyanyelvű oktatás mellett szóló döntés, hiszen számos tényező gyengíti a magyarságtudatot, a kétnyelvűség és kevertnyelvűség pedig állandó „ébrenlétet” és energiabefektetést igényel. Éppen ezért rendkívüli öröm számunkra, hogy az iskolánkban működő katedrák közül azok közé tartozunk, amelyek a befektetett munkát számos kiváló megyei, országos és nemzetközi eredménnyel teszik mérhetővé, kézzelfoghatóvá.

            Iskolánk 2005. szeptemberében nyitotta meg kapuit a Zsil-völgyéből, Vajdhunyadról, Déváról, a Szilágyságból, Máramarosból, a székelységből ide érkező diákok előtt.  A magyar szakos tanárok ugyancsak ekkor érkeztek az iskolába: Kásler Izabella a dévai „Traian” líceumból, Mészáros Enikő frissen végzett tanárként a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemről, Májai Varga Tünde a kolozsvári Természettudományi líceumból, Kun-Gazda Kinga-Viola a szilágycsehi Általános Iskolából. Később, a 2007-es tanévtől kezdve Deák Piroska nyugalmazott tanár is részt vállal az áldozatos munkában.

Országos versenyek 2005-2006-os tanévben

            Már a legelső, 2005-ben kezdődő tanévtől kezdve igyekeztünk a lehető legtöbb versenyen részt venni. Bevalljuk, gyakran nem kiemelkedő eredménnyel tértünk haza, de akkoriban a mi esetünkben mindenekelőtt a részvétel volt a fontos. Itt elsőként említjük meg a Kriza János balladamondó versenyt, amelyre iskolánkból 2005 őszén három diák jelentkezett: Kofity Annamária, Făgaş Renáta, és Gergely Annamária. A megmérettetésen azóta is minden évben részt veszünk. 2006-ban Kófity Annamária az aradi Tóth Árpád szavalóversenyen I., a IX. ODFIE versmondó- és népdaléneklő versenyen II., az Atlantisz harangoz versmondó versenyen II. helyezést ért el. 2005-től évente megszervezzük a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszát, természetesen az országos szakaszon is képviseljük iskolánkat, kisebb-nagyobb sikerekkel. Ismét felemlítjük Kófity Annamária nevét, aki a 2005-2006 illetve 2006-2007 tanévben részt vett az Aranka György Nyelv- és Beszédművelő versenyen.

A Magyar Nyelv napjai Déván

            A 2006-2007-es tanév sokkal nagyobb kihívást jelentett számunkra, ugyanis az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségével közösen megszerveztük a Magyar Nyelv napját. A rendezvény minden tekintetben kihívást jelentett, hiszen az ország minden részéről érkeztek tanulók, tanárok illetve jeles személyiségek. A tematikus vetélkedő megszervezése a magyar szakos tanárok feladata volt. A megmérettetésen diákjaink (Theiss Eliza, Lukács Giulia és Szőcs Kinga) az igen tiszteletre méltó III. helyezést értek el. Kiemeljük továbbá Fóris Norbert, Forrai Mónika és László Ágoston nevét, akik a Mesemondó verseny megyei szakaszán kimagasló eredményt értek el, ennek köszönhetően továbbjutottak az országos szakaszra. Megjegyezni kívánjuk, hogy iskolánk ezen a megmérettetésen is minden évben jelen van.

Határon túl

            Fennállása óta a Téglás Gábor Iskolaközpontnak két tanévben is megadatott a lehetőség, hogy Kaposvárra utazzon, eleget téve az ottani Román-magyar Baráti Társaság meghívásának. A szavaló-, ill. prózamondó versenyen a felsőbb osztályos tanulók egy magyar és egy román szerző költeményét vagy prózarészletét kell tolmácsolják,míg a II.-IV. osztályosok számára két-két mese előadása a részvételi követelmény. A látogatások alkalmával elmélyítjük azt a baráti kapcsolatot, melyet dr. Lamperth Mónika miniszterrel 2007 őszén kezdtünk. A rendezvényen az alábbi diákok öregbítették iskolánk jó hírnevét: Forrai Mónika, László Tünde, Péter Tímea, János Henrietta, Székely Réka, Todor Franceska, Nisztor Renáta, Niţa Sándor, Karda Borbála, Sebesi Kinga.

 

Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny az V-VI. osztályos diákok számára

            A 2007-2008-as tanév újabb, ezúttal a szó legszorosabb értelmében úttörő jellegű feladat elé állított. Mindeddig a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyversenyen csak VII-XII. osztályos diákok vehettek részt, mígnem iskolánkban sikerült megszervezni az V-VI. osztályos diákok számára is. A versenyen résztvevő tanulók, tanárok számára gazdag programot állítottunk össze. A dolgozatok megírása mellett lehetőségük volt megtekinteni Déva várát, a Bethlen kastélyt, a vajdahunyadi kastélyt és a piskii dendrológiai parkot. A Hunyad megyei tanfelügyelőség új épületében iskolánk magyar szakos tanárainak irányításával diákjaink emlékezetes előadással nyűgözték le a vendégeket. A IX-XII. osztályos diákok Lázár Ervin meséinek színpadi feldolgozását mutatták be, az előadás napjainkig sikert sikerre halmoz. És ami nagyon fontos: a versenyen Csiszér Timea Communitas-különdíjban részesült.

Helyeírási vetélkedők

            Azok a diákok, akik inkább helyesírási versenyeket részesítik előnyben, évente eljutnak a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre, illetve az Implom József helyeírási versenyre. Az előbbi általános iskolásoknak szól, míg utóbbi a középiskolásoké. A megyei szakaszon a következő diákok értek el kimagasló eredményt: Todor Franceska, Csiszér Timea, Nisztor Renáta, János Zsuzsanna, Zsók Timea. A 2008-as tanévben két diákunk, Gáspár Barra Szilárd és Karda Borbála jutott el az országos szakaszra, ahonnan előbbi dicsérettel tért haza. Az Implom József helyeírási verseny megyei szakaszon elért kimagasló eredményeiért említjük meg Simon Norbert és Szekrényes Rúben nevét.

Adventi koszorú szavalóverseny 

Az Adventi koszorú szavalóversenynek megyénkben immár hagyománya van. Első alkalommal 2002-ben szerveztük meg az RMPSZ, az RMDSZ, a Polgármesteri Hivatal és a Corvin Kiadó hathatós támogatásával, 2005-től csatlakozott a Téglás Gábor Iskolaközpont és a dévai Szivárvány nyugdíjas klub is. A verseny felelősei László Anna és Kófity Magdolna volt. A rendezvényen összefonódik az adventi Úr-várás lelkülete és a magyar nyelv, a magyar vers szeretete. Az, hogy 2007-től az Adventi koszorú régiós szintű, azt bizonyítja, hogy egymásra találnak azok, akikben él a nyelv szeretete és a lélek ápolásának igénye. Ezen a versenyen kimagasló eredményt ért el Forrai Mónika, Nistor Renata (mindketten I. helyezést értek el), Todor Franceska, Molnár Erika (III. helyezettek).

Iskolai  tevékenységeink közül szót ejtünk a helyi jellegűekről is. Minden évben, a történelem szakos kollégákkal együtt, megemlékezünk az 1956-os eseményekről, október 6-áról, majd decemberben különböző tevékenységekkel (kézművesség, színdarab, versmondás) részt veszünk a Karácsonyi sokadalom ünnepségen. A januári hónapban visszautazunk egy kicsit az időben és 22-én felidézzük a Hymnusz születését, megünnepeljük a magyar kultúrát. Februárban, a farsangi mulatságok idején pedig szabad utat engedünk a szórakozásnak, vidámságnak. Ha március, akkor elsősorban március 15. Ennek  a napnak az ünnepi hangulata betölti a teret és a szíveket. S ebben sokat segítenek azok az előadások, amelyek a magyar nyelv és történelem, a magyar tánc és ének szeretetét táplálják.

Májusban, a félévi dolgozatokra való komoly tanulás mellett, jut idő arra is, hogy az iskolanapra az iskola apraja-nagyja felkészüljön. S a lázas előkészületeknek meg is van az eredménye. A 2008-as fordított órák tapasztalata azt mutatja, hogy a diákok között vannak pedagógiai érzékkel rendelkezők, és egyes tanárok is  jól érzik magukat a diákszerepben.

            Júniusban „ballag már a véndiák”, s a számvetést tartó tanár és diák egyaránt arra következtethet, hogy a Téglásban ismét egy olyan iskolai év zárul, amelyben „otthon” lehetett a nyelvben, a drága anyanyelvben.

Deák Piroska, Kásler Izabella,

Kun-Gazda Kinga, Mészáros Enikő